Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên gia nhân sự

Tham gia định hướng và tư vấn về chiến lược trong việc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 1700+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tuyển dụng

Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho tổ hợp quy mô 2000+ nhân sự với 5 sản phẩm giáo dục tại thị trường 6 quốc gia đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

HOT

Chương trình tuyển dụng Master code

Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

SAP Anaplan Consultant

Xây dựng, thiết kế quy trình quản lý nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực (quản trị tiền lương, tuyển dụng, nhân sự, quản trị tổ chức, ...) trên SAP

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản trị Giảng viên Quốc tế

Quản lý và giám sát hoạt động giảng dạy của Giảng viên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới (Việt Nam, Úc, Mỹ, Philippines, Thái Lan).

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Data Analyst

Xây dựng các dự báo/ cảnh báo nhiều chiều về tốc độ tăng trưởng sản phẩm, doanh thu, chi phí, nhân sự, sản phẩm các xu hướng về trải nghiệm người dùng, khai thác kinh doanh phục vụ cho nghiệp vụ các phòng ban.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên IT

Lập trình, thiết kế module của hệ thống quản trị nhân tài

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia kế hoạch tài chính

Tổng hợp thông tin để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, đưa ra được các đánh giá, dự báo kinh tế, thị trường phục vụ công tác xây dựng kế hoạch.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CTV TUYỂN DỤNG

Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự trong nước và các nước Đông Nam Á của Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica theo quy trình

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên phân tích tài chính

Kiểm soát hệ thống và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của sản phẩm Edumall - start-up triệu đô về lĩnh vực giáo dục trực tuyến trong khu vực Đông Nam Á

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Quản lý học tập FTU

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học tập cho hơn 20K sinh viên các chương trình cử nhân trực tuyến - Topica UNI (80% sinh viên đã có ít nhất một bằng cấp, 30% là quản lý tại doanh nghiệp

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội