Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên viên Vận hành Đào tạo (HCM)

Cung cấp dịch vụ vận hành đào tạo 5 sao, phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Quản lý Học tập (HCM)

Đảm bảo KPI học tập của hàng ngàn sinh viên (tỷ lệ tiếp tục theo học của sinh viên sau 1 năm sánh ngang với các trường đại học top 4 thế giới).

Số lượng: 3 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native VIP (HCM)

Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách data được cung cấp ổn định hàng ngày.

Số lượng: 3 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native (HCM)

Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách data được cung cấp ổn định hàng ngày.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Tư vấn Tín dụng Sinh viên

Giới thiệu và tư vấn chương trình "Tín dụng sinh viên” cho sinh viên đang theo học Chương trình cử nhân chất lượng cao của Topica.

Số lượng: 4 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Quản trị Giảng viên

Quản lý và điều phối giờ giảng của hơn 1600 Giảng viên nước ngoài và Việt Nam.

Số lượng: 4 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni

Thuyết phục học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2 theo phương pháp đào tạo trực tuyến.

Số lượng: 8 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chương trình tuyển dụng Quản lý tiềm năng Khối nguồn lực

Business Operation Architecture (BOA) là Chương trình tìm kiếm các Quản lý cấp trung tiềm năng cho khối Quản trị nguồn lực của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native VIP (HCM)

Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách data được cung cấp ổn định hàng ngày.

Số lượng: 3 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Native (HCM)

Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách data được cung cấp ổn định hàng ngày.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Cộng tác viên Dịch vụ kỹ thuật lớp học trực tuyến VIP

Trực tiếp xử lý toàn bộ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình học trực tuyến cho hàng chục ngàn học viên và giảng viên Âu Mỹ chương trình Topica Native tại Đông Nam Á.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Vận hành kỹ thuật lớp học trực tuyến

Trực tiếp xử lý toàn bộ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình học trực tuyến cho hàng chục ngàn học viên và giảng viên Âu Mỹ chương trình Topica Native tại Đông Nam Á.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Lập trình viên Back-end

Phát triển module/sản phẩm mới cho các hệ thống đào tạo tiếng Anh trực tuyến lớn nhất Việt Nam.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản tri Kế hoạch Hoạt động hệ thống

Xây dựng kế hoạch vận hành cho hệ thống học tập trực tuyến cho hàng ngàn học viên của chương trình TOPICA Native tại khu vực Đông Nam Á.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản trị hệ thống lớp học trực tuyến

Quản trị hệ thống lớp học trực tuyến, cung cấp dịch vụ học tập trực tuyến cho hàng chục ngàn học viên của chương trình TOPICA Native tại khu vực Đông Nam Á.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Vận hành Lớp học trực tuyến

Điều hành hệ thống lớp học trực tuyến, cung cấp dịch vụ học tập trực tuyến cho hàng ngàn học viên của chương trình TOPICA Native tại khu vực Đông Nam Á.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội