Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Senior Back-end Developer

Lập trình phát triển module/sản phẩm mới cho hệ thống quản lý dữ liệu marketing online.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh (HCM)

Thuyết phục học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2, theo phương pháp đào tạo trực tuyến.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Quản trị và Phát triển chất lượng Giảng viên

Phụ trách quản lý hàng trăm giảng viên, chịu trách nhiệm điều phối, giám sát chất lượng công việc của các giảng viên mà mình phụ trách.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên gia Tư vấn Tuyển sinh cao cấp

Đại diện cho công ty thể hiện và duy trì hình ảnh, phong cách chuyên nghiệp.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chương trình Tuyển dụng 12CFO TƯƠNG LAI

"12CFO TƯƠNG LAI" là chương trình tuyển dụng của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA nhằm tìm kiếm ứng viên có tư duy tài chính tốt và tố chất lãnh đạo để có thể đảm đương vị trí CFO trong tương lai.

Số lượng: 6 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni

Thuyết phục học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2 theo phương pháp đào tạo trực tuyến.

Số lượng: 8 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Vận hành Đào tạo (HCM)

Cung cấp dịch vụ vận hành đào tạo 5 sao, phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni (HCM) (Thu nhập 7-10 Triệu/tháng)

Tư vấn học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2, theo phương pháp đào tạo trực tuyến.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Cộng tác viên Kế toán Quốc tế

Tham gia theo dõi công nợ phải thu phải trả với nhà cung cấp/khách hàng, được hướng dẫn thực hiện công việc theo quy trình của Công ty.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Hành chính Văn phòng

Vận hành dịch vụ hành chính nội bộ cho nhân viên toàn tổ hợp tại 5 thành phố (Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Malina, Bangkok)

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Phát triển Dự án

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm mới/ Thị Trường mới/ Tối ưu sản phẩm hiện tại của Topica tại 6 Quốc gia: Việt Nam, Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Hoa Kỳ.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Hệ thống

Giám sát, quản trị và đánh giá chất lượng gần 100 hệ thống phần mềm chức năng theo chuẩn quốc tế.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản trị Nguồn lực

Trực tiếp tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đảm bảo cung cấp đủ nhân lực vận hành trực giảng cho hơn 1500 lớp học trực tuyến mỗi ngày.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Thư ký Tuyển sinh

Lập dự toán, theo dõi dự toán và chi phí hàng tháng để đảm bảo đủ budget cho hoạt động kinh doanh của Trung tâm tuyển sinh.

Số lượng: 3 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình Tuyển dụng 22CEO Tương lai Đông Nam Á

Chương trình Tuyển dụng 22CEO Tương lai Đông Nam Á là chương trình tuyển dụng quản lý của Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica nhằm tìm kiếm các ứng viên có tố chất lãnh đạo để đảm đương vị trí CEO hoặc quản lý cấp cao trong tương lai.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh (Topica Uni - Đà Nẵng)

Tư vấn học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2, theo phương pháp đào tạo trực tuyến (Đơn vị cấp bằng: Đại học Kinh tế Quốc Dân; Viện Đại học Mở Hà Nội; Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh).

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Đà Nẵng