Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên viên Tuyển dụng

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ)

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Quản trị và Phát triển chất lượng Giảng viên

Chịu trách nhiệm quản trị và điều phối giảng viên, giám sát chất lượng giảng dạy của các giảng viên mà mình phụ trách.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Nội bộ Quốc tế Tương lai

Làm việc với đối tác và nhà cung cấp của TOPICA: trường Đại học, Đại sứ quán, Cơ quan chính quyền địa phương, đối tác doanh nghiệp... tại Việt Nam, Thái Lan, Phillippines, Mỹ…

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Tuyển dụng (HCM)

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ)

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Chuyên viên Tuyển dụng Nhân sự

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chương trình Tuyển dụng Chuyên gia Lập trình quốc tế tương lai

Thiết kế kiến trúc và lập trình phát triển module/sản phẩm mới hoạt động ổn định.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

CHUYÊN VIÊN TELESALES TƯ VẤN TUYỂN SINH - TOPICA NATIVE (THU NHẬP 12 - 32 TRIỆU)

Chủ động liên lạc qua điện thoại, email và tiếp xúc trực tiếp tại Văn phòng nhằm đánh giá phát hiện học viên tiềm năng và tư vấn chương trình tiếng Anh TOPICA NATIVE - Luyện nói online thỏa thích tại Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni (Hà Nội)

Thuyết phục học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2 theo phương pháp đào tạo trực tuyến.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Quản trị Giám sát Chất lượng Giảng viên

Trực tiếp khảo thí và tiến hành đánh giá chất lượng giảng viên quốc tế theo chuẩn Topica theo kỳ.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Marketing Admin

Giữ vai trò là đầu não quản tri dịch vụ hành chính nhân sự nội bộ, thanh toán cho nhân viên toàn Trung tâm Marketing lên tới 40+ nhân viên & CTV.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản trị Hành chính - Nhân sự

Làm việc trực tiếp để hỗ trợ các lãnh đạo cao cấp đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài (Thái Lan, Indonesia) trong quá trình phát triển các dự án của Tổ hợp.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Phát triển dự án

Lên kế hoạch, cùng lập dự án với các nhân viên trong bộ phận, phân chia thời gian thực hiện các công việc trong dự án.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CHUYÊN VIÊN TELESALES TƯ VẤN TUYỂN SINH - TOPICA NATIVE (THU NHẬP 12 - 32 TRIỆU)

Chủ động liên lạc qua điện thoại, email và tiếp xúc trực tiếp tại Văn phòng nhằm đánh giá phát hiện học viên tiềm năng và tư vấn chương trình tiếng Anh TOPICA NATIVE - Luyện nói online thỏa thích tại Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Topica Uni (Đà Nẵng)

Thuyết phục học viên đăng ký học chương trình Đại học, Liên thông và Văn bằng 2, theo phương pháp đào tạo trực tuyến (Đơn vị cấp bằng: Đại học Kinh tế Quốc Dân; Viện Đại học Mở Hà Nội; Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh).

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Đà Nẵng

NEW

Cộng tác viên Điều phối vận đơn miền Nam (Hồ Chí Minh)

Chịu trách nhiệm điều phối đơn hàng COD theo khu vực miền Nam với hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên Vận hành hệ thống

Vận hành hệ thống học tập, phục vụ hơn 1000 học viên và 300 giảng viên của toàn bộ sản phẩm TOPICA PRO.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội