Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự - Management Trainee Program (MTP)

TOPICA MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM - MTP là chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự nhằm tìm kiếm và ươm mầm 1 thế hệ trẻ đam mê, không ngại thách thức, đầy tài năng để đảm đương vị trí lãnh đạo về lĩnh vực Nhân sự trong tương lai.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CTV vận hành lớp học

Trực tiếp xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình học cho các học viên và giảng viên u Mỹ chương trình topica native tại Đông Nam Á.

Số lượng: 4 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Trợ lý giám đốc Trung tâm

Quản trị tiến độ, phân tích tính khả thi của các dự án tại Topica - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục hàng đầu Đông Nam Á

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia kế toán

Hạch toán các nghiệp vụ phần hành phát sinh

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Nguồn vốn

Vận hành và nâng cấp hệ thống Radar dự đoán, cảnh báo dựa trên dữ liệu hệ thống thanh toán, hỗ trợ ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan ra quyết định kịp thời.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia vận hành hệ thống

Triển khai hệ thống Success Factor cho 5 sản phẩm tại 6 nước Đông Nam Á (Thái Lan, Việt Nam, Indos, Philipines, Singapore, Banglades)

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên quản lý chất lượng hệ thống

Giám sát, quản trị và đánh giá chất lượng gần 100 hệ thống phần mềm chức năng theo chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, quy trình hoạt động và đi đầu trong các hoạt động, dự án phát triển cải thiện hệ thống CNTT/ Kỹ thuật.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự - Management Trainee Program (MTP)

TOPICA MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM - MTP là chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự nhằm tìm kiếm và ươm mầm 1 thế hệ trẻ đam mê, không ngại thách thức, đầy tài năng để đảm đương vị trí lãnh đạo về lĩnh vực Nhân sự trong tương lai.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội