Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên gia tư vấn chiến lược nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên tuyển dụng

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Giáo dục Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ).

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên tuyển dụng

Tham gia các chương trình tuyển dụng đặc biệt, dự án chiến lược nhằm phát triển trung tâm Tuyển dụng trở thành trung tâm Tuyển dụng Quốc tế, tuyển dụng và thu hút nhân tài trong và ngoài nước

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Vận hành lớp đào tạo GV quốc tế (part-time)

Làm việc trên hệ thống lớp học trực tuyến được áp dụng các công nghệ thực tế ảo tiên tiến hàng đầu thế giới như hệ thống Bigbluebutton, Abobe

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Kế toán

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho các pháp nhân tại 6 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippin, Singapore, Mỹ)

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên hợp tác và phát triển giảng viên

Trực tiếp đàm phán, phát triển hợp tác sản xuất khóa học với hàng nghìn chuyên gia đầu ngành, giám đốc doanh nghiệp, diễn giả hàng đầu Việt Nam

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên giám sát tài chính quốc tế

Giám sát hoạt động Tài Chính và hiệu quả Tài Chính của sản phẩm luyện nói tiếng anh Online hàng đầu Đông Nam Á, có hàng chục nghìn học viên tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Giám sát tài chính

Hỗ trợ chuyên viên chính và quản lý giám sát dòng thu chi kế hoạch - thực tế của sản phẩm Topica Native lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên tuyển dụng

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đơn vị tuyển dụng của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ)

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên Nhân sự

Giữ vai trò đầu não Nhân sự quốc tế thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bangkok, Manila, Singapore, Mỹ.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh