Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên viên Digital Marketing - Edumall

Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google…) và thực thi các dự án Marketing.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh TOPICA NATIVE

Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung cấp ổn định hàng ngày từ Marketing online

Số lượng: 20 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Edumall là chương trình tìm kiếm các ứng viên có tố chất và đam mê Marketing online

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh Edumall (Telesales)

Liên hệ, tư vấn cho những học viên tiềm năng theo danh sách CÓ SẴN.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Digital Marketing Topica Native

Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để đưa ra kế hoạch marketing cho các sản phẩm mới.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Digital Marketing Topica Native

Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để đưa ra kế hoạch marketing cho các sản phẩm mới.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh Edumall (Telesales)

Liên hệ, tư vấn cho những học viên tiềm năng theo danh sách CÓ SẴN.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Edumall là chương trình tìm kiếm các ứng viên có tố chất và đam mê Marketing online

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh TOPICA NATIVE

Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung cấp ổn định hàng ngày từ Marketing online

Số lượng: 20 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia Kế toán Quốc tế Tương lai

12 tháng Trải nghiệm 3 vị trí kế toán chuyên sâu (phải thu, phải trả, tổng hợp,...) tại các pháp nhân trong nước và quốc tế của TOPICA.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Digital Marketing - Edumall

Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google…) và thực thi các dự án Marketing.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương Trình Tuyển Dụng 20 Lập Trình Viên Fresher

Chương trình tuyển dụng 20 Lập trình viên Fresher là chương trình đào tạo tập trung ngắn hạn của Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica nhằm tìm kiếm, đào tạo sinh viên năm cuối và người dưới 1 năm kinh nghiệm

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình tuyển dụng Master code

Trở thành senior dev, software architect hoặc CTO sau 3~5 năm

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội