Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên gia nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên quản trị hệ thống

Quản lý và điều phối lịch dạy của hơn 1600 Giảng viên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Content Creator

Sáng tạo nội dung và phát triển toàn bộ các kênh truyền thông Online hiện có bao gồm: Facebook Fanpage, Youtube, Linkedin,…

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

- Có cơ hội được học hỏi và làm việc với các chuyên gia hàng đầu về đào tạo E - learning theo xu thế của Đại học Harvard, Stanford, Maryland...,

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Lập, kiểm tra, sử dụng, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Công ty

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên tuyển dụng

Tham gia các chương trình tuyển dụng đặc biệt, dự án chiến lược nhằm phát triển trung tâm Tuyển dụng trở thành trung tâm Tuyển dụng Quốc tế, tuyển dụng và thu hút nhân tài trong và ngoài nước

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên giám sát tài chính

Giám sát hoạt động Tài Chính và hiệu quả Tài Chính của sản phẩm luyện nói tiếng anh Online hàng đầu Đông Nam Á, có hàng chục nghìn học viên tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên phân tích tài chính

Lập kế hoạch kinh doanh, lên budget và kiểm soát chi phí hoạt động của sản phẩm

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội