Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên viên thiết kế đồ họa Marketing Native

Phụ trách tiếp nhận và thực thi hàng trăm đơn hàng thiết kế hàng tuần từ bộ phận vận hành quảng cáo Marketing Topica Native.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên gia Kế toán Quốc tế Tương lai

12 tháng Trải nghiệm 3 vị trí kế toán chuyên sâu (phải thu, phải trả, tổng hợp,...) tại các pháp nhân trong nước và quốc tế của TOPICA.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Telesales Tư vấn tuyển sinh Native

Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung cấp ỔN ĐINH HÀNG NGÀY từ Marketing online phục vụ cho việc lên kế hoạch chi tiết đảm bảo kế hoạch KPI doanh thu quy định cho từng TVTS theo Ngày, theo Tuần, theo Tháng.

Số lượng: 27 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

HOT

Cộng tác viên Quản trị hệ thống Chăm sóc khách hàng nội bộ

Hỗ trợ xử lý các đơn hàng mỗi ngày thuộc các lĩnh vực (hành chính, nhân sự, tuyển dụng) đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Hệ thống

Giám sát, quản trị và đánh giá chất lượng gần 100 hệ thống phần mềm chức năng theo chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, quy trình hoạt động và đi đầu trong các hoạt động, dự án phát triển cải thiện hệ thống CNTT/ Kỹ thuật.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chương trình Tuyển dụng Chuyên gia Tài chính Quốc tế tương lai

Chương trình tuyển dụng CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TƯƠNG LAI (FISE) là chương trình tìm kiếm những ứng viên có tố chất và đam mê lĩnh vực Tài chính với định hướng phát triển theo hướng chuyên gia.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Quản trị và Phát triển chất lượng Giảng viên

Phụ trách quản lý hàng trăm giảng viên, chịu trách nhiệm điều phối, giám sát chất lượng công việc của các giảng viên mà mình phụ trách.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên Digital Marketing

Đầu mối của sản phẩm làm việc với các đối tác quảng cáo hàng đầu quốc tế như Facebook, GG và VN như VNG, FPT, Cốc Cốc (đại diện sản phẩm tham dự training từ supporter của FB và GG).

Số lượng: 3 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Native

Lập kế hoạch và liên hệ tư vấn chương trình "Luyện nói tiếng anh online thỏa thích" đảm bảo mục tiêu KPI cá nhân, bộ phận và toàn đội ngũ trên 200 TVTS Telesale của TOPICA NATIVE.

Số lượng: 8 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tuyển dụng

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Giáo dục Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ).

Số lượng: 4 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo Giảng viên quốc tế

Nhận CV có sẵn từ đội chạy nguồn, liên hệ và trực tiếp phỏng vấn với các giảng viên Tiếng Anh đến từ khắp nơi trên thế giới: Anh, Mỹ, Canada, Thái Lan, Indonesia, Philipines.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Cộng tác viên Tuyển dụng

Trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự trong nước và các nước Đông Nam Á của Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica theo quy trình.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Lập trình .Net, PHP, Java, Ruby

Lập trình module/sản phẩm mới cho các hệ thống đào tạo trực tuyến lớn có hơn 1 triệu học viên theo phân công của trưởng nhóm.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chương trình Tuyển dụng Chuyên gia Tài chính Quốc tế tương lai

Chương trình tuyển dụng CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TƯƠNG LAI (FISE) là chương trình tìm kiếm những ứng viên có tố chất và đam mê lĩnh vực Tài chính với định hướng phát triển theo hướng chuyên gia.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên gia Kế toán Quốc tế Tương lai

12 tháng Trải nghiệm 3 vị trí kế toán chuyên sâu (phải thu, phải trả, tổng hợp,...) tại các pháp nhân trong nước và quốc tế của TOPICA.

Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Hệ thống

Giám sát, quản trị và đánh giá chất lượng gần 100 hệ thống phần mềm chức năng theo chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, quy trình hoạt động và đi đầu trong các hoạt động, dự án phát triển cải thiện hệ thống CNTT/ Kỹ thuật.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội