Chương trình tuyển dụng đặc biệt

NEW

CTV Admin

Tiếp nhận và điều phối đơn hàng theo đúng khung dịch vụ cam kết, cảnh báo cho nhân sự những đơn hàng đã quá deadline và đơn hàng cần được xử lý hàng ngày

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Master coder

Chương trình tuyển dụng Master Coder là chương trình tuyển dụng Chuyên gia công nghệ thông tin của Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên kỹ thuật phần cứng

Thực hiện sửa chữa máy tính, internet (mạng LAN, Wifi) máy in, ipphone, server Local phục vụ tốt cho 1800 user (người nội bộ Topica).

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Giám sát dịch vụ kỹ thuật

Cài đặt, tối ưu cấu hình Web server/Service, Database, Voip call center, Load balancer, Failover.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên kỹ thuật hạ tầng

Quản trị hệ thống E-learning (200+ server) đảm bảo hoạt động 24/7.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên tuyển dụng

Triển khai các hoạt động tuyển dụng thuộc đầu não tuyển dụng của Tổ hợp Giáo dục Topica với quy mô 2000 nhân sự tại 5 quốc gia (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ).

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hồ Chí Minh

NEW

Chuyên viên phân tích tài chính

Lập kế hoạch kinh doanh, lên budget và kiểm soát chi phí hoạt động của sản phẩm

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội