Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

Chuyên gia tư vấn chiến lược nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.

Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CV quản trị giảng viên

Quản lý và điều phối hoạt động giảng dạy của của hơn 1600 Giảng viên nước ngoài và Việt Nam.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CV Chính sách và quyền lợi nhân sự

Tham gia vào quá trình đưa ra những chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp , góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, ổn định nhân sự và giữ chân nhân tài.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CV quản trị hiệu quả kinh doanh

Khai thác nguồn dữ liệu quá khứ và hiện tại, từ đó phân tích các thông tin có nghĩa và có ích cho hoạt động kinh doanh.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CV kiểm soát nội bộ

Quản lý budget và xây dựng hệ thống quản lý budget, quản lý dòng tiền hiệu quả cho toàn bộ khối Phát triển kinh doanh và tư vấn các giải pháp để tối ưu hóa doanh thu, chi phí cho bộ phận.

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Kỹ sư hạ tầng

Quản trị hệ thống E-Learning (200+ server) đảm bảo hoạt động 24/7.

Số lượng: 6 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CV quản trị hệ thống CSKH nội bộ

Điều phối, tư vấn giải pháp các vấn đề liên quan tới nhiều mảng nghiệp vụ: kế toán, nhân sự, tài chính, Kỹ thuật (Làm việc với đối tác và nhân sự nước ngoài)

Số lượng: 2 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Thư ký giám đốc

Tham mưu việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển nguồn lực của công ty cho Giám đốc Khối.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên Quản lý học tập VIP

Tư vấn phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả cho hàng trăm học viên. Liên tục cập nhật các cách học mới lạ, sinh động, giúp học viên đạt được tiến bộ.

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội