Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến GV doanh nhân ưu tú

Ngày 02-12-2015


Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú ...

Xem thêm >>
9x từ chối Microsoft, viết app học ngoại ngữ miễn phí

Ngày 13-12-2016


Khôi Nguyễn sinh năm 1991, là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Illinois (IIT) ngành Computer Engineering. Sau khi từ chối lời mời của Microsoft với vị trí kỹ sư phần mềm, Khôi về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. ...
Xem thêm >>