HOT

Future Chief Architect (Kiến trúc sư phần mềm tương lai - FCA)

Đây là chương trình tìm kiếm và bồi dưỡng ứng viên không chỉ đam mê công nghệ, có tố chất trở thành kiến trúc sư trưởng, chuyên gia cấp cao trong các dự án công nghệ phần mềm trọng điểm của tổ hợp TOPICA trong tương lai.
  • Hạn nộp hồ sơ: 12-31-2018
  • Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội