HOT

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh TOPICA NATIVE

Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung cấp ổn định hàng ngày từ Marketing online
  • Hạn nộp hồ sơ: 06-30-2019
  • Số lượng: 20 | Làm việc tại: Hà Nội
HOT

Chuyên viên Digital Marketing - Edumall

Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google…) và thực thi các dự án Marketing.
  • Hạn nộp hồ sơ: 06-30-2019
  • Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội
HOT

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online Edumall

Chương trình tuyển dụng Chuyên viên Marketing Edumall là chương trình tìm kiếm các ứng viên có tố chất và đam mê Marketing online
  • Hạn nộp hồ sơ: 07-01-2019
  • Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội
HOT

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh Edumall (Telesales)

Liên hệ, tư vấn cho những học viên tiềm năng theo danh sách CÓ SẴN.
  • Hạn nộp hồ sơ: 06-30-2019
  • Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội
HOT

Chuyên viên Digital Marketing Topica Native

Nghiên cứu các đối tượng khách hàng và các nhu cầu của từng đối tượng để đưa ra kế hoạch marketing cho các sản phẩm mới.
  • Hạn nộp hồ sơ: 07-05-2019
  • Số lượng: 10 | Làm việc tại: Hà Nội