HOT

Chuyên gia tư vấn chiến lược nhân sự

Tham gia đinh hướng và tư vấn về chiến lược trong vệc sử dụng, đánh giá nhân sự cho tổ hợp giáo dục đa pháp nhân, đa quốc gia quy mô 2000+ nhân sự.
  • Hạn nộp hồ sơ: 06-15-2018
  • Số lượng: 5 | Làm việc tại: Hà Nội