Chuyên gia kế hoạch tài chính

Chuyên gia kế hoạch tài chính

  • Đơn vị: TT kế hoạch - Phân tích - Kiểm soát - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA
  • Nơi làm việc: Hà Nội
Nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2019

Mô tả công việc

1. Phân tích, nhận định thị trường định hướng kế hoạch kinh doanh
- Nghiên cứu, cập nhật các mô hình dự báo hiện đại đáp ứng yêu cầu quản trị của Ban lãnh đạo.
- Tổng hợp thông tin để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu,