Data Analyst

Data Analyst

  • Đơn vị: Trung tâm Thu hút Nhân tài - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA
  • Nơi làm việc: Hà Nội
Hết hạn ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2019

Mô tả công việc

I. Mô tả công việc

Vận hành:
- Xây dựng các dự báo/ cảnh báo nhiều chiều về tốc độ tăng trưởng sản phẩm, doanh thu, chi phí, nhân sự, sản phẩm các xu hướng về trải nghiệm người dùng, khai thác kinh doanh phục vụ cho nghiệp vụ các phòng ban
- Giải thích ý nghĩa dữ liệu, phân tích các kết quả bằng các kỹ thuật thống kê. Dự báo các xu hướng về trải nghiệm người dùng, khai thác kinh doanh
- Tham gia các cuộc họp với business, cung cấp góc nhìn dựa trên data của các vấn đề


Phát triển:
- Phối hợp với Data Engineer/ System Engineer để đánh giá hiệu quả của các Data model, từ đó chọn được data model phù hợp cho các bài toán cần xử lý với dữ liệu
- Xây dựng quy trình data analysis, hỗ trợ business ra quyết định dựa trên data (data driven business)

II. Quyền lợi

- Được các chuyên gia về data hàng đầu tổ hợp trực tiếp đào tạo các kỹ năng/ chuyên môn quản trị, phân tích hiệu quả nhân sự, xây dựng hệ thống báo cáo từ sơ đến cao cấp
- Được đánh giá công bằng, minh bạch định kỳ 6 tháng/ lần theo hệ thống đánh giá toàn Tổ hợp
- Thưởng theo chiến công, thưởng nóng khi có sáng kiến, thưởng dự án
- Có lộ trình thăng tiến lên vị trí cấp quản lý/chuyên gia sau 6 tháng - 1 năm làm việc

Yêu cầu

- Độ tuổi: 24-29 tuổi
- Chịu được sức ép. Dám bật sếp. Thẳn thắn. Quyết liệt.
- Mind set hướng kết quả và dựa trên data
- Tốt nghiệp các ngành liên quan tới Toán/ CNTT/ Thống kê
- Sử dụng quen thuộc các công cụ/ kĩ thuật/ ngôn ngữ lập trình để query/ wrang/ visualize dữ liệu: R, SPSS, SQL, Excel, PowerBI, Tableau, Kibana ...

Quyền lợi