Data Analyst

Data Analyst

  • Đơn vị: Trung tâm Thu hút Nhân tài - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA
  • Nơi làm việc: Hà Nội
Nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2019

Mô tả công việc

I. Mô tả công việc

Vận hành:
- Tham gia vào việc kiểm soát hiệu quả hoạt động nguồn lực của 5 sản phẩm tại 6 quốc gia (USA, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam)
- Xây dựng phát triển công cụ và mô hình đo các chỉ số năng lực nhân sự và quản trị các hệ số nhân sự trọng yếu của Tổ hợp
- Đầu não quản trị dữ liệu nhân sự toàn tổ hợp, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty đưa ra các quyết định chiến lược, các chính sách nhân sự.

Phát triển:
- Tham gia phát triển và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự tập trung đa quốc gia của Topica
- Xây dựng hệ thống RADAR dự báo, ứng dụng các công cụ phân tích data hiện đại như PowerBI.
- Phối hợp với Data Engineer/ System Engineer để đánh giá hiệu quả của các Data model, từ đó chọn được data model phù hợp cho các bài toán cần xử lý với dữ liệu
- Xây dựng quy trình data analysis, hỗ trợ business ra quyết định dựa trên data (data driven business)
- Đề xuất và xây dựng các phương án và chính sách tối ưu hiệu quả.


II. Quyền lợi

- Được các chuyên gia về data hàng đầu tổ hợp trực tiếp đào tạo các kỹ năng/ chuyên môn quản trị, phân tích hiệu quả nhân sự, xây dựng hệ thống báo cáo từ sơ đến cao cấp
- Được đánh giá công bằng, minh bạch định kỳ 6 tháng/ lần theo hệ thống đánh giá toàn Tổ hợp Topica
- Thưởng theo chiến công, thưởng nóng khi có sáng kiến, thưởng dự án
- Có lộ trình thăng tiến lên vị trí cấp quản lý/chuyên gia sau 6 tháng - 1 năm làm việc
- Thỏa sức trải nghiệm và góp phần đưa công nghệ đào tạo Việt Nam ra Đông Nam Á và thế giới

Yêu cầu

  • Từ 23 đến 27 tuổi
  • Sử dụng tốt các công cụ phân tích: SQL, Excel, PowerBI
  • Khả năng giải quyết vấn đề tốt, chủ động và ownership rõ ràng trong công việc.
  • Chịu áp lực công việc lớn, sẵn sàng học hỏi, cập nhật, tiếp thu cái mới
  • Trình độ tiếng anh tương đương với Toeic 650.

Quyền lợi