HR YOUNG TALENT PROGRAM 2019

HR YOUNG TALENT PROGRAM 2019

  • Đơn vị: Trung tâm Thu hút Nhân tài - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA
  • Nơi làm việc: Hà Nội
Nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019

Mô tả công việc

SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU THÁCH THỨC: 


- 06 tháng trong vai trò leader 2 dự án trọng điểm thuộc khối nhân lực.
- Tiếp quản vận hành và phát triển nhân sự theo concept HR 4.0.
- Tự do phát triển các ý tưởng cải tiến, đề xuất các giải pháp mới giúp thúc đẩy hiệu quả công việc.
- Lea