Chương trình tuyển dụng đặc biệt

HOT

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

HOT

Chuyên viên marketing Facebook Ads

Lên chiến lược và kế hoạch triển khai trên kênh Facebook, chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách marketing đã được cấp tự động từ đầu kỳ để lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, nội dung và triển khai các chiến dịch Facebook Marketing

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội

NEW

Chuyên viên marketing Facebook Ads

Lên chiến lược và kế hoạch triển khai trên kênh Facebook, chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách marketing đã được cấp tự động từ đầu kỳ để lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, nội dung và triển khai các chiến dịch Facebook Marketing

Số lượng: 1 | Làm việc tại: Hà Nội