[TOPICA] Hội thảo đào tạo trực tuyến 19h 22/12/2015 vtv1