[TOPICA Uni] Lễ kí kết với DMMMSU 20h 22/12/2015 vtc10