Devops

Devops

 • Đơn vị: TOPICA EDTECH GROUP - Topica UNI
 • Nơi làm việc: Hà Nội
Nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021

Mô tả công việc

Responsibilities

●  Develop and maintain infrastructure system that serve for millions of users

●  Produce clear documents on implemented technologies and solutions

●  Regularly conduct knowledge sharings and workshops

●  Manage and maintain existing services and tools such as Jenkins, SonarQube, Vault, Kibana, ElasticSearch ... etc

●  Improve Logging and Monitoring Dashboards for systems that have been implemented

●  Day-to-day support and collaboration with developers, infra, architect and QA teams, to influence design, operate and architect solutions in multitiered environments

●  Produce clear documentation for delivered solutions to the related team.

●  Align & Sync with International Tech Team about Technology, Tools and CI/CD 

●  Research, suggest and transfer new technologies to team and others

●  Improve process and shorten development life cycle

Yêu cầu

Requirements

●  Hands-on experienced in building CICD Pipelines with Jenkins for a minimum of 2 years

●  Good knowledge and hands-on experienced in Container Orchestration with Kubernetes, and/or Openshift

●  Familiar with Agile-Scrum

●  Hands-on experienced in AWS

●  Hands - on experienced in building docker containerized applications

●  Possess programming skills in many languages e.g. JavaScript, NodeJS, Python, Java, Go ... etc with proven record(s)

●  Good Knowledge of SQL and NoSQL Database

●  Experienced in Unix / Linux OS

●  Experienced in Scripting using Shell / Python

●  Experienced in Virtual Machine and Container (Docker)

●  Experienced in Centralized Log System ( Elasticsearch, Logstash, Kibana, etc .)

Quyền lợi

1. Chế độ đãi ngộ

 • Chính sách lương cạnh tranh. Thử việc lương 100%.
 • Chế độ BHXH, BHYT, ... theo quy định Nhà nước.
 • Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Quỹ liên hoan. Giờ nghỉ trưa. Nghỉ phép 12 ngày/năm. Chế độ hơn 10 dịp lễ tết mỗi năm,thăm hỏi ốm đau.

2. Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

 • Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ theo định hướng phát triển cá nhân.
 • Có định hướng công việc và quy trình đánh giá bài bản, kèm theo lộ trình phát triển phù hợp.

3. Được tự hào

 • Đi đầu Đông Nam Á về công nghệ đào tạo.
 • 1000 Doanh nhân và hàng trăm GV Âu Mỹ giảng dạy:1000 Doanh nhân và GV giảng dạy kiến thức thực tế; hàng trăm GV Âu, Mỹ luyện kỹ năng hội thoại sinh động.
 • 1600 Cựu sinh viên thăng tiến, thành đạt: Tự hàovới 1600 Cựu sinh viên thăng tiến, thành đạt; nhiều Thạc sĩ học tiếp với Topica; hàng trăm học viên nói tiếng Anh thành thạo. Các startup tốt nghiệpTopica FI đã nhận gần 10 triệu USD vốn đầu tư.

4. Được hết mình

 • Giúp hàng trăm ngàn người học tốt hơn. Sứ mệnh Topica có câu "Triệu người nâng trí tuệ".
 • Gắn bó như gia đình.
 • Work hard, Play hard: Làm hết sức, chơi hết mình.